Prihláška do Asociácie dentálnych hygieničiek v SR.

Tešíme sa, že máte záujem byť členkou Asociácie dentálnych hygieničiek.

Prosíme o vyplnenie online prihlášky .

Kópiu diplomu a doklad o zaplatení prosím vložte okienka : nahrať diplom a nahrať doklad o zaplatení.

Pokyny k platbe nájdete v sekcii Členské príspevky.

(zvýhodnená platba 25€ je do konca Februára daného roka)

Pre úplnosť registrácie,  prosíme o zaslanie notársky overenej kópie diplomu o ukončení vzdelania na adresu :
Obrancov mieru 331/41,
P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika.
Online prihláška do ADHS
Kópia diplomu
Nahrať diplom
Potvrdenie o zaplatení ročného členstva
Nahrať potvrdenie