Vážené kolegyne a kolegovia 🦷

v rámci komunikácie s SKMTP Vás chceme poprosiť o skontrolovanie sú svojich údajov, ktoré máte zapísané vo svojom profile na stránke SKMTP (https://www.skmtp.sk). 

V prípade nezrovnalostí ich prosím kontaktuje a aktualizujeme svoje údaje. 

Ide predovšetkým o e-mailovú adresu, aby ste dostávali včas informácie. 

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.