Kredity pre DDH 2023

SK SaPA A SKMTP kredity pridelené.