ADHS má preventívny projekt – Generácia bez kazu / autor A. Sloviaková dipl.d.h./ ktorého cieľom je zdôrazniť vplyv ústneho zdravia na zdravie celkové širokej populácii. Projekt bol celosvetovo ocenený. Je dôležité, aby sa prevencia šírila hlavne osobným kontaktom. Naši budúci kolegovia, kolegyne, naši členovia / študenti dentálnej hygieny / majú možnosť v rámci projektu realizovať edukácie a osobné kontakty s bežnou populáciou. Rok 2022 sa niesol v sile prvého modulu – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko – kde sa uskutočnili cenné a krásne edukácie budúcich matiek.

Rok 2023 pokračujeme druhým modulom projektu :

2. Modul

Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov.

Ako na to:

Osloviť napríklad centrum pre budúce matky, materské školy, vhodné priestory pre edukáciu prípadnú inštruktáž, detské domovy, nemocnice, oddelenia, ambulancie, cesty rozprávkovým lesom, nákupné centrá, námestia – priestor pre prevenciu je vhodný každý, je na Vás ako si to vymyslíte, záleží na Vašej kreativite.

Aké informácie je potrebné zaslať vopred :

Budúci kolegovia, kolegyne, študenti odboru dentálna hygiena v prípade záujmu si pozrite sekciu preventívne programy a bližšie informácie dostanete u koordinátora na hore uvedenej adrese. Realizácia je finančne ohodnotená.

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.