V programe je zmena :

26.5.2023 / v piatok /

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. / Manažment práce dentálneho hygienika. Chyby v stanovení plánu a liečby. /

27.5.2023 / v sobotu /

Bc. Jana Prchal Křepelková, Jana Petrášková, Kateřina Pěkná / Motivácia a efektívne čistenie u pacientov s fixným ČO aparátom/

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.