V programe je zmena :

26.5.2023 / v piatok /

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. / Manažment práce dentálneho hygienika. Chyby v stanovení plánu a liečby. /

27.5.2023 / v sobotu /

Bc. Jana Prchal Křepelková, Jana Petrášková, Kateřina Pěkná / Motivácia a efektívne čistenie u pacientov s fixným ČO aparátom/

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.