International Symposium on Dental Hygiene 2022 Dublin
International Symposium on Dental Hygiene 2022 Dublin
International Symposium on Dental Hygiene 2022 Dublin

Stretnutie delegátov IFDH sa konalo 8.8.2022 – 10.8.2022. Zúčastnilo sa ho 60
delegátov z 22 krajín sveta. Svoje zastúpenie na stretnutí mala aj Asociácia dentálnych
hygieničiek v Slovenskej republike. Delegátom za ADHS bola Bc. M. Školnová dipl.d.h.

 

 

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.