International Symposium on Dental Hygiene 2022 Dublin
International Symposium on Dental Hygiene 2022 Dublin
International Symposium on Dental Hygiene 2022 Dublin

Stretnutie delegátov IFDH sa konalo 8.8.2022 – 10.8.2022. Zúčastnilo sa ho 60
delegátov z 22 krajín sveta. Svoje zastúpenie na stretnutí mala aj Asociácia dentálnych
hygieničiek v Slovenskej republike. Delegátom za ADHS bola Bc. M. Školnová dipl.d.h.