1st place for the ADHS project “Generation without caries”, whose author is ADHS president
Anna Sloviaková dipl. d. h. in the IFDH 2022 Impact Award program.
ADHS was also successful in another IFDH program Every child has to toothbrush. Even
though many projects in this category did not pass the commission selection. Module II and
III the “Generation without decay” project was selected.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.