1st place for the ADHS project “Generation without caries”, whose author is ADHS president
Anna Sloviaková dipl. d. h. in the IFDH 2022 Impact Award program.
ADHS was also successful in another IFDH program Every child has to toothbrush. Even
though many projects in this category did not pass the commission selection. Module II and
III the “Generation without decay” project was selected.

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.