Milé kolegyne, kolegovia,

IFDH vydalo ďalšie číslo online magazínu Septembrové eNews.

Na linku nižšie si môžete pozrieť príspevok o výročnej konferencii DDH 23 v Bešeňovej.

Slovenská Republika

Oslavujeme 30. výročie!

Vo februári organizovala ADHS konferenciu Dni dentálnej hygieny 2023, počas ktorej ADHS oslávila 30. výročie svojho vzniku. Konferencie sa zúčastnila aj jedna zo zakladateľov ADHS Marta Križanová – hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre dentálnu hygienu a prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ADHS zastrešuje- Iveta Šluchová. Táto konferencia bola pre účastníkov výnimočná aj tým, že v rámci otvorenia konferencie odzneli príhovory štyroch výnimočných dám, prezidentiek dentálnych hygieničiek, prezidentky ADHS Anny Sloviakovej, prezidentky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Ivety Šluchovej, prezidentky IFDH Wandy Fedora (online) a prezidentky EDHF Gitany Rederian (online).

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.