Vážené kolegyne a kolegovia 🎄

prinášeme Vám nové vydanie ADHS magazínu (Odborný elektronický magazín pre dentálne hygieničky). Želáme Vám príjemné čítanie.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.