DDH 2023 a snem ADHS

Vážené kolegyne , kolegovia

Oznamujeme Vám , že konferencia Dni dentálnej hygieny bude 26. – 28.5.2023 v Senci

Snem ADHS 9.9.2023 / miesto konania v jednaní /

Bližšie informácie budú postupne zverejňované.