Vážené kolegyne , kolegovia

Oznamujeme Vám , že konferencia Dni dentálnej hygieny bude 26. – 28.5.2023 v Senci

Snem ADHS 9.9.2023 / miesto konania v jednaní /

Bližšie informácie budú postupne zverejňované.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.