V pravidelných intervaloch svetová organizácia IFDH vydáva časopis eNews, kde informuje o dianí v odbore dentálna hygiena v jednotlivých krajinách. Slovensko uverejňuje najnovšie informácie.

Na fotografii autor projektu prezidentka ADHS A. Sloviaková dipl.d.h. Projekt bol medzinárodne ocenený 1. a 3. miestom, srdečne autorke ADHS gratuluje. Projekt povýšil pohľad na prevenciu, vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu všetkých vekových kategóriách, zviditeľňuje profesiu dentálnej hygieny, zlepšuje medziodborovú spoluprácu a spoluprácu s partnermi ADHS.

Link na eNews :

https://www.ifdh.org/newsletter/ifdh-enews-october-2022.html

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.