Milé členky, členovia ADHS.

Dňa 12.5.2023 bolo ukončené prihlasovanie na konferenciu DDH 2023.

Z organizačných a kapacitných dôvodov prihlásenie nie je už možné. Ak je potrebné dohlásenie stravy pre rodinného príslušníka prosíme riešiť individuálne priamo s ubytovacím zariadením.

Každý účastník konferencie člen ADHS, ktorý ešte nemal možnosť vyskúšať Oral B kefku s iO technológiou pri príležitosti 30. výročia založenia ADHS obdrží kefku od zlatého partnera ADHS Oral B priamo na konferencii.

Pri vstupe sa nezabudnite zaregistrovať, obdržíte dva dokumenty. Jeden dotazník prosíme odovzdať po ukončení konferencie. Druhý len pre členov ADHS aktualizácia údajov, zmenu prosíme vyznačiť krížikom a odovzdať členom výkonného výboru ADHS pri prezentačnom stole.

Bude Vám odovzdané označenie, ktoré bude pre Vás vstupenkou k prednáškam a k stravovaniu. Po konferencii prosíme vrátiť.

Konferencie, prednášok sa môžu zúčastniť len účastníci so zaplateným konferenčným poplatkom, iným osobám vstup umožnený nebude s výnimkou zástupcov firiem v čase prednášky ich prednášajúceho.

Stravovanie začína v piatok 26.5.2023 Coffe – breakom podľa programu v konferenčnej sále.

Hotel oznámil Check – in o 15 h .

SKMTP pridelila kredity za konferenciu , budú odovzdané v nedeľu 28.5.2023.

Všetky podrobné organizačné informácie budú zopakované priamo pred začiatkom konferencie.

V piatok 26.5.2023 sa bude konať spoločenský večer, môžete sa tešiť na stretnutie s humoristom R. Kaiserom, tradičnú tombolu a zábavu s DJ. Little.

R. Kaiser

DJ. LITTLE

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.