9. 9. 2023 sa uskutočnilo online dočasné stretnutie Snemovne delegátov IFDH, ktorého sa zúčastnilo 22 krajín. Nakoľko sa v tomto čase konal volebný snem ADHS, vopred sme sa ospravedlnili vedeniu IFDH za neúčasť na online stretnutí IFDH. ADHS však  pripravila podrobnú správu o svojej činnosti ako ďalších 5 krajín, ktorá odznela priamo na stretnutí Snemovne delegátov IFDH.

Ďakujeme vedeniu IFDH, že napriek našej neprítomnosti, sprostredkovala ostatným členským krajinám informáciu o činnosti ADHS.

ADHS bola označená ako jedna z najaktívnejších prispievateľov do časopisu e News.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.