9. 9. 2023 sa uskutočnilo online dočasné stretnutie Snemovne delegátov IFDH, ktorého sa zúčastnilo 22 krajín. Nakoľko sa v tomto čase konal volebný snem ADHS, vopred sme sa ospravedlnili vedeniu IFDH za neúčasť na online stretnutí IFDH. ADHS však  pripravila podrobnú správu o svojej činnosti ako ďalších 5 krajín, ktorá odznela priamo na stretnutí Snemovne delegátov IFDH.

Ďakujeme vedeniu IFDH, že napriek našej neprítomnosti, sprostredkovala ostatným členským krajinám informáciu o činnosti ADHS.

ADHS bola označená ako jedna z najaktívnejších prispievateľov do časopisu e News.

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.