S veľkou radosťou a hrdosťou sme prevzali certifikát 1. miesto pre projekt ADHS.

 1. miesto pre projekt ADHS „ Generácia bez kazu“, ktorého autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl. d. h. v programe Impact Award IFDH 2022, s hlavným sponzorom spoločnosťou Colgate.
ADHS bola úspešná aj v ďalšom programe IFDH Every child has to toothbrush, ktorého sponzorom je spoločnosť Procter & gamble. Napriek tomu, že mnoho projektov v tejto kategórii neprešlo komisionálnym výberom. Modul II. a III. Projektu „Generácia bez kazu“ prešiel výberom a sponzor ho podporil zubnými kefkami pre edukované deti.

Zároveň sa ADHS stala členom komisie, ktorá bude posudzovať a vyberať projekty v kategórii Every child has to toothbrush, v nasledujúcom období.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.