Milé členky a členovia,

 radi by sme pripomenuli blížiaci sa Snem ADHS – 9.9.2023.

Na Snem je možné prihlásiť sa do 25.8.2023.

Tohtoročný Snem je volebný – teda sú plánované voľby do výkonného výboru.

Pripomíname možnosť ukotvenú v Stanovách ADHS:

Článok IX bod 7. / Člen môže splnomocniť iného člena písomne, aby ho zastupoval na Sneme. Takto zastúpený člen sa považuje za prítomného.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.