Oslovil Ťa projekt GENERÁCIA BEZ KAZU, ktorý získal nasledujúce ocenenia:

Teraz máš možnosť kontaktovať autorku projektu GENERÁCIA BEZ KAZU Annu Sloviakovú, dipl.d.h.: anna.sloviakova@gmail.com a získať tak odmenu 50 eur a novú skúsenosť.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.