Milé kolegyne, kolegovia

Január 2023 už máme v plnom prúde. Práca dentálneho hygienika, hygieničky nekončí v našich ambulanciách. Pre zviditeľnenie nášho povolania, pre nutné šírenie prevencie vplyvu ústneho zdravia na celkové zdravie organizmu vieme osloviť širokú verejnosť práve v našom okolí. Sme si vedomí, že internet poskytuje veľa informácii týkajúcich sa tejto problematiky, ale nikdy tu nejde o individuálny prístup. Skupinová prevencia v praxi nefunguje, ale oslovenie skupiny s individuálnym prístupom ku každej edukovanej, či priamo inštruovanej osoby má silný vplyv pre budúce ústne zdravie.

Dentálny hygienici, hygieničky potrebujú vlastnú komoru, aby sa venovala len priamo ich povolaniu. Kde je väčšia možnosť sily a zviditeľnenia nášho povolania ,ako medzi nami, priamo ľuďmi nášho okolia?

ADHS má pre tieto možnosti projekt, ktorý nám závidia aj kolegyne a kolegovia vo svete. Projekt stále prebieha, rok 2022 sa niesol v sile prvého modulu – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko – kde sa uskutočnili cenné a krásne edukácie budúcich matiek.

Rok 2023 pokračujeme druhým modulom projektu :

2. Modul

Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

Vy ako členovia ADHS máte možnosť realizácie akéhokoľvek modulu, ktorý Vám pre momentálne obdobie vyhovuje.

Ako na to:

Osloviť napríklad centrum pre budúce matky, materské školy, vhodné priestory pre edukáciu prípadnú inštruktáž, detské domovy, nemocnice, oddelenia, ambulancie, cesty rozprávkovým lesom, nákupné centrá, námestia – priestor pre prevenciu je vhodný každý, je na Vás ako si to vymyslíte, záleží na Vašej kreativite.

Aké informácie je potrebné zaslať vopred :

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.