Pripomíname , že pridelené školenia v online verzii , teória PP sú Vám dostupné od 17.08.2022 do 06.09.2022. Lehota ich dostupnosti uplynie 06.09.2022 o 23:59 hod. Praktická časť bude vykonaná v nedeľu 11.9.2022 na konferencii DDH v Bešeňovej pre prihlásených účastníkov.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.