Šťastný nový rok 2023 plný zdravia, lásky, pokoja, osobných aj pracovných úspechov Vám zo srdca želá Váš výkonný výbor.