“Dobrý deň,

na základe Vášho e-mailu uvádzame, že aktuálne je možné čerpať finančné príspevky na doplatky za stomatologické úkony absolvované u zmluvného poskytovateľa prostredníctvom produktu Peňaženka zdravia MINI alebo MAXI. 

Využívanie Peňaženky zdravia je možné prostredníctvom mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VšZP) alebo ePobočky. 

Informácie k zriadeniu mobilnej aplikácie nájdete na stránke – https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/ 

Informácie k zriadeniu ePobočky sú k dispozícii na stránke – https://www.vszp.sk/poistenci/ePobocka/ 

Peňaženka zdravia MAXI je skupinový produkt (pre skupiny 3 – 8 členov), ktorý funguje na princípe solidarity. Je určený rodinám, ale aj skupinám dobrých známych (dôležité je iba, aby členovia boli poistenci VšZP).

Peňaženke zdravia MAXI je možné čerpať finančný príspevok na zuby u zmluvného stomatológa až 120 € ročne, pričom nezáleží, na koľko návštev u stomatológa či výkonov ich poistenec minie.

Príspevok je možné uplatniť na:

– stomatologické RTG vyšetrenia – panoramatický röntgen či intraorálnu snímku zubov 

– stomatoprotetické výrobky – zubné výplne, korunky, fazety alebo mostíky

– opravu snímateľnej náhrady – pre seniorov

– záchovnú a chirurgickú stomatológiu

– dentálnu hygienu

– injekčnú anestéziu

– ortodonciu – príspevok na doplatky za čeľustno-ortopedickú liečbu fixným alebo snímateľným aparátom čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou s doplatkom poistenca u detí do dovŕšenia 18 rokov u zmluvného poskytovateľa až do výšky 450 €.

Pre všetkých, ktorí nemajú s kým vytvoriť skupinu, je určený produkt pre jednotlivcov – Peňaženka zdravia MINI.

Dospelí môžu čerpať príspevok až 60 €, a to 2-krát ročne až do výšky 30 €.

Dieťa môže čerpať príspevok 1-krát ročne do výšky 30 €, a to prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Príspevok sa vzťahuje na:

– dentálnu hygienu u zmluvného poskytovateľa – príspevok na doplatky u zmluvného stomatológa

– výkony záchovnej a chirurgickej stomatológie – príspevok na doplatky u zmluvného stomatológa

– injekčnú anestéziu u zmluvného poskytovateľa

– strojček na zuby pre dieťa

Žiadosť o čerpanie finančného príspevku je možné podať do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti.

Kompletné informácie k zriadeniu a využívaniu Peňaženky zdravia sú k dispozícii na webovej stránke https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia 

S pozdravom

Tím call centra VšZP”. 

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.