Zdroj obrázku:https://beztize.cz/dotaznik/

Najlepšia prednáška: 

MUDr. Duránik: „Účinnosť liečby paropacienta – čo funguje v parochobote“

MDDr. Štefanátny, MDDr. Belák PhD. Dont. Paro Dont.“

MDDr. Miroslav Marček: „ Zvládnutie hygienickej fázy pri problémoch parodontológie“

Poznámka: prednášky MUDr. Andela a Slávky Bírovej boli často hodnotené ako produktové!!!

Doc. Kovaľová hodnotená ako 5. Najlepšia prednáška.

Mala by som záujem o prednášku na tému:

Mala by som záujem o workshop so zameraním na:

Spokojnosť s hotelom:  NIE

Spokojnosť so stravou: Áno

Spokojnosť so spoločenským večerom: Nie

Môj návrh:

Spokojnosť s prezentáciou vystavovateľov: Áno 

Môj návrh:

Môj návrh na zlepšenie prípadne inováciu organizácie konferencie DDH:

Môj návrh, môj záujem o prácu vo výbore ADHS:

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.