Zdroj obrázku:https://beztize.cz/dotaznik/

Najlepšia prednáška: 

MUDr. Duránik: „Účinnosť liečby paropacienta – čo funguje v parochobote“

MDDr. Štefanátny, MDDr. Belák PhD. Dont. Paro Dont.“

MDDr. Miroslav Marček: „ Zvládnutie hygienickej fázy pri problémoch parodontológie“

Poznámka: prednášky MUDr. Andela a Slávky Bírovej boli často hodnotené ako produktové!!!

Doc. Kovaľová hodnotená ako 5. Najlepšia prednáška.

Mala by som záujem o prednášku na tému:

Mala by som záujem o workshop so zameraním na:

Spokojnosť s hotelom:  NIE

Spokojnosť so stravou: Áno

Spokojnosť so spoločenským večerom: Nie

Môj návrh:

Spokojnosť s prezentáciou vystavovateľov: Áno 

Môj návrh:

Môj návrh na zlepšenie prípadne inováciu organizácie konferencie DDH:

Môj návrh, môj záujem o prácu vo výbore ADHS:

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.