Výkonný výbor ADHS Vám zo srdca želá pokojné Vianoce v zdraví a v kruhu svojich najbližších