Zľava pre členský príspevok

v sume 25€ už len do 28.2.2023, po tomto termíne suma 33 €