1. Modul

Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

2. Modul

Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3. Modul

Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu povlaku.

4. Modul

Veď a chráň!

  • zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacienta
  • Začneme – zdravotnými školami, aby sme podchytili budúcich zdravotníkov a tak zlepšili informovanosť čo sa dentálnej hygieny týka.
  • Postupne plánujeme motivovať – Sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve.
  • SKSaPa
  • SKMTP
  • SKZL
  • ADHS týmto projektom chce hlavne zlepšiť informovanosť čo sa dentálnej hygieny týka, poukázať na dôležitosť prevencie a zdôrazniť vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu.