Edukácia a inštruktáž v Prievidzi

prvý modul projektu ADHS

Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi pod vedením Bc. M. Školnovej dipl.d.h v rámci prvého modulu projektu ADHS s názvom Budeš mamičkou, vieš chrániť svoje dieťatko?

1. Modul

Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

 

Plán realizácie projektu.

1.modul – Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

 

Svetový deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 20.marec, bol vyhlásený Svetovou organizáciou zubných lekárov (FDI). V tento deň sa zintenzívňujú aktivity odborníkov, zamerané na oboznámenie  laickej verejnosti o dôležitosti starostlivosti o zuby a  okolité tkanivá a  súvislosti s celkovým zdravým človeka.

Práve v tento deň Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike symbolicky odštartuje 1.modul projektu „GENERÁCIA BEZ KAZU“ s názvom „Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?“

Úlohou každej zainteresovanej dentálnej hygieničky bude prezentovať tento projekt formou prednášky, kde by sa mamičky mohli dozvedieť základné informácie, a to:

 • zuby a ich funkcia (žuvanie, súčasť procesu trávenia, artikulácia, rozprávanie, estetika, celkový vzhľad tváre )
 • anatómia zubov a zdravého parodontu (prispôsobené laickej verejnosti)
 • príčina a mechanizmus vzniku zubného kameňa a zápalu ďasien a tkanív v okolí zubov
 • vplyv hladiny hormónov počas tehotenstva na vznik zápalov parodontu
 • mechanizmus vzniku zubného kazu
 • zmeny na zubnej sklovine počas tehotenstva a ich príčiny (nevoľnosti, časté zvracanie, meniace sa chute –sladké, slané, kyslé…)
 • správny výber pomôcok a technika a spôsob čistenia a starostlivosti o zuby a ústnu dutinu
 • vplyv bakteriálneho zloženia a mikroflóry v ústach budúcich rodičov na vývoj plodu a neskôr na celkové zdravie dieťaťa
 • apelovať na budúce mamičky a dôsledne im vysvetliť dôležitosť a neodkladnosť preventívnych prehliadok u zubného lekára, na ktoré majú nárok počas tehotenstva 2x ročne, a to v 12.týždni tehotenstva  a v 28,týždni tehotenstva

 

Všetky tieto body sú spracované v krátkej prezentácii.

Nakoniec zostáva otázka „Kde realizovať tieto prednášky?“

 1. Keďže ide o budúce mamičky, tak jednou z možností je osloviť na spoluprácu gynekológov a zorganizovať si malú skupinu mamičiek. Prednáška sa môže konať po dohode v ich ambulancii, prípadne na vašom pracovisku.
 2. Ďalšou možnosťou je gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v nemocnici, kde by sa užitočným spôsobom mohol vyplniť čas hospitalizovaným mamičkám, prípadne nové, zmodernizované oddelenia zvyknú konať pre potenciálne budúce rodičky tzv. „deň otvorených dverí“ a touto prednáškou by sme im ho mohli pomôcť  ozvláštniť.
 3. Do úvahy pripadajú aj materské centrá, kde sa stretáva komunita mladých mamičiek a zvyknú sa tam organizovať rôzne zamerané akcie.
 4. V dnešnej dobe sa dostali do povedomia aj duly, ktoré pripravujú budúce mamičky na pôrod. Sprevádzajú ich už obdobím pred pôrodom, budujú si určitý vzťah a dôveru, predávajú im množstvo informácií, ktoré sú pre budúcu mamičku veľmi dôležité.
 5. A po pôrode sú k dispozícii laktačné poradkyne, ktoré sú ďalšou osobitnou komunitou, s ktorou by sa dalo  pri rozbiehaní tohto modulu spolupracovať.

2. Modul

Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3. Modul

Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu povlaku.

4. Modul

Veď a chráň!

 • zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacienta
 • Začneme – zdravotnými školami, aby sme podchytili budúcich zdravotníkov a tak zlepšili informovanosť čo sa dentálnej hygieny týka.
 • Postupne plánujeme motivovať – Sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve.
 • SKSaPa
 • SKMTP
 • SKZL
 • ADHS týmto projektom chce hlavne zlepšiť informovanosť čo sa dentálnej hygieny týka, poukázať na dôležitosť prevencie a zdôrazniť vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu.