Venovať sa skupinovo, ale s individuálnym prístupom je cieľ projektu ADHS. Obsiahnuť všetky vekové kategórie, motivovať našu budúcu populáciu vyžaduje hľadať miesta aj mimo školu. V máji 2023 sa konala besiedka v školskej družine v Partizánskom na základnej škole II. Do edukácie a individuálnej inštruktáže bola pod vedením edukujúcej Kataríny Žiakovej dipl.d.h. zapojená aj študentka II. ročníka dentálnej hygieny SZU Bratislava. Je dôležité zoznámiť aj budúcich kolegov s praxou ako vykonávať prevenciu aj mimo ambulancie.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.