Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi

Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi pod vedením Bc. M. Školnovej dipl.d.h v rámci prvého modulu projektu ADHS s názvom Budeš mamičkou, vieš chrániť svoje dieťatko?