V rámci projektu ADHS sa dňa 18.11.2022 konala edukácia a inštruktáž detí materskej školy v Zemianskych Kostoľanoch v rámci hry a praktickej výučby mali deti vo veku 2-4 rokov možnosť sa zoznámiť pomocou BC. M. Školnovej dipl.d.h so svojimi zúbkami. Koľko ich ale máme? Ako sa o ne starať? Čo je a čo nie je pre zúbky potrebné? Deti našli odpovede na svoje otázky a už v mladom veku mali možnosť stretnúť odborníka, ktorý sa okrem zubného lekára o ich zúbky zaujíma.

Prvý krôčik pre zdravé detské zúbky, informácie pre rodičov, aby spolu s deťmi bojovali o zdravie zúbkov mliečnych aj budúcich trvalých. Projekt ADHS nie je o teórii, ale hlavne o praktickej výučbe, ktorá je budúcnosťou k ústnemu zdraviu našej generácie. Veľká vďaka patrí firmám , ktoré zabezpečili materiálnu podporu.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.