Pre zdravé najprv mliečne, neskôr trvalé zúbky.

Dňa 27.1.2023 sa konalo osobné stretnutie s dentálnou hygieničkou I. Smatanovou dipl.d.h v rámci projektu ADHS v materskej škole D. Krmana v Prievidzi . Bolo edukovaných a inštruovaných približne 90 detí. Ďakujeme firme Curaprox a Dr. Theiss za materiálnu podporu pre šírenie prevencie.