Dňa 27.1.2023 sa konalo osobné stretnutie s dentálnou hygieničkou I. Smatanovou dipl.d.h v rámci projektu ADHS v materskej škole D. Krmana v Prievidzi . Bolo edukovaných a inštruovaných približne 90 detí. Ďakujeme firme Curaprox a Dr. Theiss za materiálnu podporu pre šírenie prevencie.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.