Realizácie akcii s názvom – Cesta rozprávkovým lesom sa tradične organizujú ku dňu detí. Aj
v rozprávkových stanoch vieme realizovať edukáciu k ústnemu zdraviu, tým aj k zdraviu celkovému.
Generačne oslovíme od tehotnej matky cez dieťa až po prarodiča. V obci Klíž v mesiaci jún 2023 sa konal projekt ADHS, kde sa deťom, rodičom, priateľom, súrodencom, starým rodičom v rozprávkovom stane ako zúbkové víly venovali Katarína Žiaková a Anna Sloviaková dipl.d.h s pomocou už aj mladej generácie zúbkovej víly V. Žiakovej. Táto forma prístupu k prevencii sa už opakovane stretla s veľkým záujmom.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.