Začínajúce jarné obdobie využila dentálna hygienička T. Javorová dipl.d.h. pre edukáciu detí vo viacerých materských školách. Deti sa jej návšteve tešili a odniesli si hodnotné poznatky pre zdravie svojich zúbkov. Šírenie prevencie je možné rôznymi spôsobmi, je len na nás odborníkoch akú cestu si zvolíme.

Za materiálnu podporu akcie a aj takouto cestou za šírenie prevencie veľké ďakujeme patrí firmám Curaprox a Profimed .

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.