Registrácia do členstva v ADHS
Prosíme o vyplnenie online prihlášky spolu s overenou kópiou diplomu o ukončení štúdia dentálnej hygieny a zaplatenie ročného členstva 33Eur. Pokyny k platbe Vám prídu na e-mail po úspešnej registrácii.
Kópia diplomu
Nahrať diplom
Potvrdenie o zaplatení ročného členstva
Nahrať potvrdenie