Euro Perio prehľad na konferencii DDH 2022
Euro Perio prehľad na konferencii DDH 2022
Euro Perio prehľad na konferencii DDH 2022

Názov prednášky : Euro Perio 10 Copenhagen 15 -18. jun 2022

Dátum a čas prednášky : 9.9.2022 – 15:30h


Hlavnou témou prednášky je krátky prehľad o svetovom kongrese v oblasti stomatológie, parodontológie a implantológie , ktorý sa koná raz za 3 roky vo väčších európskych metropolách. Preto názov Euro Perio, aj keď prednášajúci  aj účastníci sú z rôznych svetadielov. Novinky z výstav, odborné prednášky a stretnutia odborníkov z týchto oblastí. Taktiež aj dentálne hygieničky sú považované za veľkú súčasť odborného tímu a prizvané k rôznym výskumom, diskusiám a prednáškam. Tento desiaty ročník mal byť v roku 2021, ale pre Covid pandémiu bola ponuka online prednášok, čo ale viacerí účastníci minulých kongresov odmietli a  žiadali osobné stretnutie,  radšej počkať na miernejší priebeh o rok neskôr. Krátky návod, ako sa zúčastniť, takéhoto prestížneho svetového podujatia.

S radosťou Vám predstavujeme prednášajúcu, známu členom ADHS Andreu Snopkovú Dipl.d.h.

Štúdium :Stredná zdravotnícka škola- odbor zdravotná sestra ukončené maturitnou skúškou v roku 1992                          

Vyššie odborné vzdelanie :  Stredná zdravotnícka škola Bratislava, odbor: diplomovaná dentálna hygienička ukončené diplomovou záverečnou skúškou v roku 2003. Skúšky z odboru parodontológie, ošetrovateľstva, psychológie, komunikácie, manažmentu…

V rokoch

1996-1997 – personálny manažment v spoločnosti Person Efekt s.r.o.

1997-2003 – zdravotná sestra v čeľustnej ortopédii MUDr. Krátka Natália

2003-2004 – dentálna hygienička MUDr.Husárová, MUDr.Balážová

2004-2005 – zdravotná sestra kožná ambulancia MUDr. Eliášová

2005-2015 – dentálna hygienička Dentálne štúdio s.r.o.

8/2015 – konateľka Dental Lady s.r.o., odborný garant a dentálna hygienička ambulancie dentálnej hygieny

Aktívna prednášková a publikačná činnosť pre Asociáciu dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ADHS ) , Slovenskú komoru medicínskych pracovníkov  ( SKMTP ) ,  Slovenskú farmaceutickú spoločnosť,  spolupráca so spoločnosťami VOCO GmbH Nemecko, Naturprodukt spol. s.r.o., Hu-Fa s.r.o., a iné pôsobiace v oblasti stomatológie a dentálnej hygieny. Neustále vzdelávanie v odbore na SK, ale aj v zahraničí, účasť na kongresoch Euro Perio Londýn 2015, Amsterdam 2018, Kodaň 2022 .

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.