Kredity pre DDH 2023 .
Kredity pre DDH 2023 .
Kredity pre DDH 2023 .

SKMTP a SK SaPA pridelili kredity pre konferenciu Dni dentálnej hygieny v Bešeňovej. O presnom počte budeme informovať neskôr. SKZL zatiaľ kredity nepridelila.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.