Prednášajúca DDH 2023 Bc. Slavomíra Bírová
Prednášajúca DDH 2023 Bc. Slavomíra Bírová
Prednášajúca DDH 2023 Bc. Slavomíra Bírová

Prednáška Dňa : 26.5.2023

Prednášajúca : Bc. Slávomíra Bírová

Názov prednášky : Názov prednášky : Efektívna a profesionálna dokumentácia DH

Abstrakt prednášky :

Na profesionálnu dokumentáciu dentálnej hygieny sa začínajú čím ďalej, tým viac klásť väčšie nároky. Aj
z dôvodu právnej ochrany nás hygienikov.
Čo by mala profesionálna dokumentácia obsahovať ?
Nevyhnutne nesmie chýbať :

  • anamnestický záznam, ktorý je pri každej návšteve aktualizovaný
  • aktualizovaný stav chrupu
  • záznam o miestach medzizubného krvácania
  • záznam o použitých medzizubných pomôckach znázornený aj pre pacienta
  • parostatus
  • RTG dokumentácia
  • fotodokumentácia

Ako takúto dokumentáciu vytvárať jednoducho a prehľadne ?
Ako zvýšiť disciplínu pacientov v dodržiavaní dohodnutých termínov a tým aj efektivitu vašej ambulancie?
Je pre vás dôležitý všade dostupný prehľadný kalendár s možnosťou farebného rozlíšenia náročnosti ošetrenia?
Chceli by ste zvýšiť vašu právnu ochranu formou profesionálnej dokumentácie?

Všetky tieto, ako aj mnohé iné funkcie sme zapracovali do nového systému elektronickej dokumentácie
v programe SEMAFOR.

CV Prednášajúca :

Pracuje od roku 2012 v zubnej ambulancii ako zubná sestra. V rokoch 2014 – 2018 si rozširovala svoje vedomosti v externom štúdiu v odbore dentálna hygiena na Prešovskej Univerzite v Prešove. Od roku 2019 pracuje ako dentálna hygienička v Andel Dental Elite Center. Je súčasťou tímu I-TOP inštruktorov (individuálne trénovaná orálna profylaxia) a tiež sa venuje deťom v preventívnom programe Dental Alarm.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.