Prednášajúci DDH 2023 MDDr. M. Štefanatný a MDDr. Š. Belák PhD.
Prednášajúci DDH 2023 MDDr. M. Štefanatný a MDDr. Š. Belák PhD.
Prednášajúci DDH 2023 MDDr. M. Štefanatný a MDDr. Š. Belák PhD.

Prednáška : 27.5.2023

Prednášajúci : MDDr. M. Štefanatný & MDDr. Š. Belák PhD.

Názov prednášky : Teší ma, Dont. Paro Dont.

Abstrakt prednášky :

Ochorenia parodontu sú v populácii veľmi časté. Je to gingivitis? Alebo už
parodontitis? Mám postupovať inak u pacienta s parodontitis? Aké inštrumenty mám
použiť, aby sme docielili požadovaný výsledok? Ako poznám, že sú tkanivá zhojené
a pacient stabilizovaný? Zvládnem to sám / sama? Alebo už potrebujem pomoc
lekára…Počas tejto prednášky sa zoznámime s parodontom a pokúsime sa vyriešiť
všetky dilemy, ktoré pri ošetrovaní pacientov s parodontitis máme. Ukážeme vám náš
systém, ktorý používame pri iniciálnej terapii pacientov s parodontitis tak, aby ste ho
mohli jednoducho začleniť do svojej práce.

CV prednášajúci :

Keď mal Michal 8 rokov a na hudobnej výchove sa už učil Suchoňovu “Keď sa vlci
zišli”, Šimon ešte ťahal káčera po sídlisku. Ich prvé reálne stretnutie pravdepodobne
prebehlo v školskej jedálni v rade na granadírsky pochod. Ani jeden z nich si to asi
nepamätá, lebo Šimon bol v tom čase Michalovi stále asi tak po pás. Čo si však
určite pamätajú obaja, je tá vlhká a teplá uhorka, ktorá čupela na tanieri hneď vedľa
cestovín. 
Muselo pretiecť ešte veľa vody vo Váhu, kým sa výškovo dorovnali a mohli sa jeden
druhému pozrieť z očí do očí. Síce ešte stále v pozícii pedagóg – študent, obaja však
hneď vedeli, že z toho bude “niečo viac”. A vtedy sa začala ich odborná spolupráca.
Od toho času Šimon Michala odborne dobehol, dokonca predbehol. Michal, cítiac, že
sa blíži zima jeho zubárskej kariéry, začal radšej kváskovať. Šimon sa chce po vzore
svojho imaginárneho pra-pra otca utiahnuť na salaš a pásť ovce. Ešte kým sa úplne
vzdajú skalpelov a vŕtačiek, sa však rozhodli, že odovzdajú svoje chudobné
skúsenosti a plytké vtipy nastupujúcej generácii.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.