Prednášajúci DDH 2023 Mudr. Peter Duránik
Prednášajúci DDH 2023 Mudr. Peter Duránik
Prednášajúci DDH 2023 Mudr. Peter Duránik

Prednáška : 27.5.2023

Prenášajúci : Mudr. Peter Duránik

Názov prednášky : Účinnosť liečby paropacienta – čo funguje v parovačku.

Abstrakt prednášky :

MUDr. Peter Duránik je výborný stomatológ a náš
obľúbený prednášajúci. Mnohí z nás už mohli
absolvovať jeho prednášky, ktoré sú pútavé a
obohacujúce. Na DDH 2023 v Bešeňovej, sa vo svojej
prednáške bude venovať Učinnosť liečby paropacienta a
tomu, čo sa mu v terapii osvedčilo.
Aký postup liečby je účinným, na čo pri liečbe klásť
dôraz, kazuistiky


CV prenášajúci :
Občas sa človek narodí do správnej rodiny. Toto je asi to najvýstižnejšie, čo sa dá o mne
povedať. V prostredí, ktoré skĺbilo učiteľský rozhľad s lekárskym pochopením pre človeka,
som od malička vedel, v ktorom povolaní sa budem cítiť šťastný. Detské roky som strávil
v práci svojej mamy, ktorá učila na škole pre telesne postihnuté deti. Tam som pochopil
dôležitosť prístupu a empatie, ktoré v mojich očiach sú základným kameňom každého vzťahu
medzi lekárom a pacientom. Vzhľadom na to, že moje detstvo bolo poznamenané častými
chorobami, sa moji rodičia museli v starostlivosti o mňa striedať. Z toho dôvodu som z časti
vyrastal na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde môj otec pôsobil ako
vysokoškolský pedagóg a zubný lekár. Takže môžem s úsmevom konštatovať, že som od
malička bol viac v ambulancii ako v základnej škole. Sledovať môjho otca a jeho kolegov ako
prenášajú svoje skúsenosti na budúce generácie zubných lekárov a pacientov pozbavených
trápenia sa mi natoľko dostali pod kožu, že o mojej profesijnej budúcnosti bolo rozhodnuté.
Vo veľkej miere mi bol vzorom rovnako ako otec aj môj starší brat, ktorý už v otcových
šľapajach úspešne kráčal v zahraničí. Práve z toho dôvodu som sa po skončení gymnázia
rozhodol študovať medicínu na lekárskej fakulte vo Viedni. Práve tu som každú voľnú chvíľu
trávil v ambulancii môjho brata a prenikal do tajov stomatológie. Rodinné dôvody ma po 5
rokoch štúdia vo Viedni prinútilo vrátiť sa študovať späť do Bratislavy, aby som mohol byť
nápomocný svojim rodičom. Ambulanciu môjho brata som vymenil za ambulanciu svojho
otca, kde som žiaľ už len 4 roky čerpal z jeho bohatých skúseností. Rodinné chirurgicko-
protetické skúsenosti som sa naplno rozhodol využiť v oblasti konzervatívnej parodontológie,
ktorá sa stala mojou špecializáciou.
1994 – 1998 Viedenská univerzita, Lekárska fakulta
1998 – 2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Stomatologická fakulta Pracovné

skúsenosti


Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.