Prenášajúca DDH 2023 Bc. Jana Prchal Křepelková
Prenášajúca DDH 2023 Bc. Jana Prchal Křepelková
Prenášajúca DDH 2023 Bc. Jana Prchal Křepelková

Prednáška : 26.5.2023

Prednášajúca : Bc. Jana Prchal Křepelková

Názov prednášky : Motivácia a efektívne čistenie u pacientov s fixným ortodontickým aparátom.

Abstrakt prednášky :

Prednáška bude venovaná práci dentálnej hygieničky zameranej na pacienta s fixným ortodontickým aparátom v akomkoľvek veku, a to z praktického hľadiska, kedy motivácia má najväčšiu hodnotu.

Táto problematika bude prezentovaná pomocou kazuistík, v ktorých nebude chýbať účinnosť pomôcok, ako je sonická kefka v rukách odborníka aj pacienta a vyvrátenie obáv z ich používania.

CV – Prednášajúca :

Jana Prchal Křepelková vyštudovala odbor dentálna hygiena na 3. lekárskej fakulte UK v Prahe. V stomatologickej praxi pôsobí od roku 2013. Pravidelne sa zúčastňuje českých i zahraničných akcií. Pracuje ako dentálna hygienička v ordinácii Čisté zúbky v Prahe. Je členkov Asociácie dentálnych hygieničiek ADH ČR , kde aktívne pôsobí v Prípravnom výbore. Okrem toho je súčasťou Philips Oral Health Care tímu už 8r, kde sa venuje sonickej technológii a je inštruktorkou bielenia Philips ZOOM! Voľný čas trávi najradšej v prírode alebo na jógamatke.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.