Spoločenský večer DDH 2022 – zmena
Spoločenský večer DDH 2022 – zmena
Spoločenský večer DDH 2022 – zmena

Z organizačných dôvodov je zmena termínu spoločenského večera konferencie DDH 2022.

Pôvodný termín 9.9.2022 v piatok sa mení na sobotu dňa 10.9.2022.

O zábavu sa postará DJ Pedro. Spoločenský večer bude tentoraz tematický – Farebné latino.

Už teraz sa tešíme na spoločnú zábavu.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.