Zmena prednášajúcich DDH 2023 27.5.2023
Zmena prednášajúcich DDH 2023 27.5.2023
Zmena prednášajúcich DDH 2023 27.5.2023

Prednáška: 27.5.2023

Názov: Motivácia a efektívne čistenie u pacientov s fixným ortodontickým aparátom.

Prednášajúci :

Jana Petrášková, DiS., Kateřina Pěkná, DiS., Bc. Jana Prchal Křepelková,

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.