Školy dentálnej hygieny

Výučba dentálnej hygieny na Slovensku začala v roku 1992 vo Zvolene a Trnave na strednej zdravotníckej škole za pomoci Slovenskej komory zubných lekárov.

V roku 1993 sa začala výučba v Bratislave a Prešove ako nadstavbové vyššie odborné štúdium. Dĺžka štúdia bola 4 semestre. Absoloventi dentálnej hygieny majú oprávnenie používať označenie dipl. d.h.

V roku 2004 bolo na Prešovskej univerzite – fakulte zdravotníctva zriadené 3 ročné bakalárske štúdium dentálnej hygieny. Absoloventi majú oprávnenie používať označenie Bc.

Forma nadstavbového štúdia dentálnej hygieny na podnet ministerstva školstva končí a tento školský rok 2011/12 končia výučbu posledné dipl. d.h. v Bratislave a vo Zvolene.