IFDH vydalo ďalšie číslo online magazínu Septembrové eNews. Na linku nižšie si môžete pozrieť príspevok o výročnej konferencii DDH 23 v Bešeňovej.

Vo februári organizovala ADHS konferenciu Dni dentálnej hygieny 2023, počas ktorej ADHS oslávila 30. výročie svojho vzniku. Konferencie sa zúčastnila aj jedna zo zakladateľov ADHS Marta Križanová – hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre dentálnu hygienu a prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ADHS zastrešuje- Iveta Šluchová. Táto konferencia bola pre účastníkov výnimočná aj tým, že v rámci otvorenia konferencie odzneli príhovory štyroch výnimočných dám, prezidentiek dentálnych hygieničiek, prezidentky ADHS Anny Sloviakovej, prezidentky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Ivety Šluchovej, prezidentky IFDH Wandy Fedora (online) a prezidentky EDHF Gitany Rederian (online).

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.