On May 27, 2022, a meeting of future mothers with a dental hygienist was held as part of the ADHS project. ADHS president Anna Sloviaková dipl.d.h., devoted her time to education in the Svet zdravia hospital in Topoľčany. The first moduletitled – You will be a mother, can you protect your baby was met with a positive response not only by the hospital management, but also by the media, the local radio. The management of the hospital expressed interest in further cooperation.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.