Prečo byť členom ADHS?

Prečo byť členom ADHS

Prečo byť členom Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

ADHS je stavovská organizácia združujúca dentálne hygieničky a hygienikov. Vznikla v roku 1993 v zmysle zákona § 2 ods. 1 zákona SNR č. 83/1990 zb. o združovaní občanov. Je to dobrovoľná záujmová a od politických strán nezávislá organizácia.

Členstvo v ADHS umožňuje mnohé výhody:

Oblasť pôsobenia:

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.