Prečo byť členom Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

ADHS je stavovská organizácia združujúca dentálne hygieničky a hygienikov. Vznikla v roku 1993 v zmysle zákona § 2 ods. 1 zákona SNR č. 83/1990 zb. o združovaní občanov. Je to dobrovoľná záujmová a od politických strán nezávislá organizácia.

Členstvo v adhs umožňuje mnohé výhody:
 • ADHS organizuje školiace akcie tak, že pokrývajú celý 5-ročný kreditný systém
 • ako členka ADHS máš zľavu na školiaci poplatok a ubytovanie, na akcie organizované ADHS
 • členstvo ADHS v EDHF a IFDH umožňuje získavanie aktuálnych informácií zo sveta dentálnej hygieny a zároveň umožňuje účasť na zahraničných kongresoch dentálnej hygieny ako členka ADHS
 • profesionálny a odborný rast vďaka vysoko profesionálnym prednáškam, možnosťou zapojiť sa do rôznych projektov organizovaných ADHS
 • profesionálne vzťahy, výhody a akcie s partnerskými organizáciami, firmami
 • profesionálna prezentácia v médiách a na webe ADHS
 • možnosť aktívne sa zapájať a pracovať vo výbore ADHS, ovplyvňovať zmeny v živote spoločnosti v rámci dentálnej hygieny
Oblasť pôsobenia:
 • prevencia ochorení v dutine ústnej
 • odborné poradenstvo starostlivosti o ústne zdravie
 • pomoc pri riešení zápalových procesov v dutine ústnej
 • aktívna osvetová činnosť DH k obyvateľstvu všetkých vekových kategórií v informovanosti a vedeniu ústnemu zdraviu