Prečo byť členom ADHS?

Prečo byť členom ADHS

HISTÓRIA

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ďalej len „ADHS“) je stavovská organizácia pôsobiaca na území Slovenskej republiky, ktorá združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov

Obrázok 1: Logo ADHS

ADHS vznikla v roku 1993 (05. 11. 1993) v zmysle zákona § 2 ods. 1 zákona SNR č. 83/1990 zb. o združovaní občanov. Je dobrovoľná záujmová a od politických strán nezávislá organizácia.

Zakladateľkou a bývalou prezidentkou ADHS je pani Mgr. Marta KRIŽANOVÁ, ktorá je momentálne hlavná odborníčka pre dentálnu hygienu v Slovenskej republike. Pani Križanová mala vedľa seba viceprezidentku Ľubicu TREBICHAVSKÚ.
V začiatkoch pani Mgr. Marte KRIŽANOVEJ a pani Ľubici Trebichavskej pomáhal MUDr. Paul Kraus, ktorý kontaktoval zahraničné organizácie.
 

PREZIDENT ADHS

 

 

VICEPREZIDENT ADHS

Členstvo v ADHS umožňuje mnohé výhody:

Oblasť pôsobenia:

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.