Výkonný výbor ADHS
Asociácia dentálnych hygieničiek v SR
 • Obrancov mieru 331/41,
  P.O. BOX 67,
  955 01 Topoľčany
  Slovenská republika.
 • IČO: 36122190
  DIČ: 2021478316
  Bankové spojenie: SLSP Topoľčany
  Č.ú.: 0041714376/0900
  Iban : SK7509000000000041714376
anna_sloviakova
Anna Sloviaková dipl.d.h.
Prezident ADHS

prezident@adhs.sk

0907772069

Na stomatologickej ambulancií pracuje od roku 1995. Vyššie odborné štúdium ukončila v roku 2005, ako diplomovaná dentálna hygienička. Má dlhoročné skúsenosti v odbore dentálna hygiena. Prednáša na odborných konferenciách – zameraných na prevenciu v stomatológii, ktoré od roku 2010 aj aktívne organizuje.

Autorka projektu ADHS – Generácia bez kazu.

ziakova
Katarína Žiaková dipl.d.h.
Viceprezident

viceprezident@adhs.sk

0948002521

Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 1996, v roku 2005 vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná dentálna hygienička. V stomatologickej ambulancii pracovala od roku 2003.  Práca vo výbore ADHS od roku 2020.  Je autorom a spoluautorom viacerých článkov. Je člen SPS / spoločnosť preventívnej stomatológie ČR/ ,  inštruktor ITOP SK.

martina_dikaczova
Dikáczová Martina dipl.d.h.
Tajomník

tajomnik@adhs.sk

0903503227

 

V roku 1990 vyštudovala  strednú zdravotnícku školu, vyššie odborné vzdelanie ako diplomovaná dentálna hygienička ukončila v roku 2009. V stomatologickej ambulancii pracuje od roku 1999. Má dlhoročné skúsenosti v odbore dentálna hygiena, ktoré sú prínosom vo výbore ADHS od roku 2010 ako člen výboru a od roku 2015 ako tajomník. Je autorom a spoluautorom viacerých článkov.

IMG_1156
Bc. Martina Školnová dipl.d.h.
Člen výboru

clenvyboru@adhs.sk

0905163308

V roku 1992 vyštudovala  strednú zdravotnícku školu, vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná dentálna hygienička ukončila v roku 2009. V roku 2021 ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia Bc. Od roku 2004 pracuje v stomatologickej ambulancii. Práca vo výbore ADHS  od roku 2021. Je autorom a spoluautorom viacerých článkov.

IMG_4941
Marcela Lukačovičová dipl.d.h.
Dočasne zastupujúci pokladník

pokladnik@adhs.sk

0911756995