Výkonný výbor Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

Výkonný výbor ADHS

ADHS
VAŇOVKA 832/57
029 52 HRUŠTÍN

IČO: 36122190
DIČ: 2021478316
IBAN: SK75 0900 0000 0000 4171 4376

Ing., Bc. Janka HURTALOVÁ

Prezident ADHS

Odbor dentálna hygiena ukončila na Prešovskej univerzite v roku 2022 štátnou záverečnou skúškou. Aktuálne pracuje na klinike Sk Dental Clinic Žilina ako dentálna hygienička. Od roku 2021 je členom iTOP inštruktorov Slovenska. Venuje sa preto vzdelávaniu stomatológov, dentálnych hygieničiek a ostatných členov zubnej ambulancie. Jej prioritou je však vzdelávanie detí, ale aj dospelých v oblasti zdravého chrupu. V neposlednom rade treba spomenúť, že v roku 2018 ukončila inžinierske štúdium so zameraním na bezpečnostný manažment na Žilinskej univerzite v Žiline.

Potrebujete pomoc?

Neváhajte a kontaktuje ma vždy, keď: 

– sa Vám nezobrazujú všetky údaje na webovej stránke ADHS správne, 

– ste našli chybu na webovej stránke ADHS, 

– máte otázky ohľadom dentálnej hygieny na Slovnesku, 

– ste partnerom asociácie ADHS, 

– máte otázky ohľadom partnerstva s ADHS. 

Bc. Kamila GENŠOR

Viceprezident

Začalo to už v detstve. Odmala som bola obklopená zubármi z rodiny a fascinoval ma tento odbor. Už počas strednej školy som vypomáhala v zubnej ambulancii a po nástupe na vysokú školu v Prešove (rok 2013), odbor Dentálna hygiena, som začala vykonávať dentálnu hygienu v zubnej ambulancii a získavať potrebné skúsenosti a znalosti z tohoto odboru. Ako dentálny hygienik som pracovala vo viacerých odborných zubných ambulanciách. Počas praxe som začala natáčať videá na sociálne siete, kde sa snažím hravou a zábavnou formou priblížiť správnu starostlivosť o chrup verejnosti. Po niekoľkoročnej praxi som sa odhodlala si založiť vlastnú dentálno-hygienickú ambulanciu v Žiline. Zúčastňujem sa aktívne na kongresoch a školeniach. 

Potrebujete pomoc?

Neváhajte a kontaktuje ma vždy, keď: 

– potrebujete pomôcť s registráciou svojho projektu v medzinárodných súťažiach, napr.: Social Responsibility Award, World Dental Hygienist Awards od Sunstar, Inovation Awards, Impact Awards, Research Grant Program a pod., 

– potrebujete informácie ohľadom zamestnania sa ako dentálny hygienik v zahraničí, 

 – sa chcete zúčastniť medzinárodných on-line webinárov a potebujete informácie.

Mgr. Denisa KOŇOŠOVÁ

Tajomník

V stomatologickej ambulancii pracuje od roku 2001, najskôr ako zdravotná sestra a od roku  2003 po absolvovaní kurzu preventistky v Prešove ako preventistka u MUDr. Zadňančina v Topoľčanoch. Študijný odbor dentálnej hygieny začala študovať v roku 2005 a ukončila v roku 2008 v Prešove na Prešovskej univerzite na Fakulte zdravotníctva s titulom Bc. Naďalej pracuje v spomínanej ambulancii ako dentálna hygienička až dodnes, na skrátený pracovný úväzok v rokoch 2010 – 2012 u MUDr. Pastoreka v Považskej Bystrici a od roku 2012 dodnes v súkromnej zubnej ambulancii MUDr. Tomášikovej v Topoľčanoch. V období rokov 2008 až 2018 sa aktívne venovala aj prednáškovej činnosti. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium v odbore Andragogika na univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Od roku 2023 je šéfredaktorkou časopisu Magazín ADHS.

Potrebujete pomoc?

Neváhajte a kontaktuje ma vždy, keď: 

– chcete mať svoj vlastný článok v ADHS magazíne, 

– nemáte svoje označenie pre ambulanciu, že v nej pracuje registrovaná členka a vyštudovaná dentálna hygienička, 

– potrebuje nahlásiť zmenu členského: materská dovolenka, odchod do dôchodku a pod.

Bc. Daniela ČERŇANSKÁ

finančný manažér

V roku 2023 ukončila záverečnou štátnou skúškou denné štúdium v odbore Dentálna hygiena na Prešovskej univerzite v Prešove. Ešte počas štúdia absolvovala odbornú prax pod dohľadom dentálnych hygieničiek a špecializovaných zubných lekárov na klinike SK Dental Žilina, kde od mája 2023 aj pracuje ako dentálna hygienička. V ambulancií sa venuje všetkým typom pacientov s akoukoľvek dentálnohygienickou diagnózou, avšak aj vďaka predošlému pedagogickému vzdelaniu, ktoré ukončila v roku 2020, je jej veľmi blízka práca práve s detskými pacientami.

Potrebujete pomoc?

Neváhajte a kontaktuje ma vždy: 

– s členskou registráciu na stránke ADHS, 

– keď potrebujete vystaviť faktúru k zaplatenému členskému, 

– keď potrebujete poradiť s registráciou na Dni dentálnej hygieny.

Mgr. Martina VULGANOVÁ

člen výboru

V stomatologickej ambulancii pracuje od roku 2000. V roku  2004 absolvovala kurz preventistky v Prešove. Študijný odbor dentálnej hygieny začala študovať v roku 2004 a ukončila v roku 2007 v Prešove na Prešovskej univerzite na Fakulte zdravotníctva s titulom Bc. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium v obore Andragogika na univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe a zároveň si v roku 2011 rozšírila vzdelanie o andragogické minimum pre lektorov. Od roku 2015 pracuje v ambulancii dentálnej hygieny Dental Angel v Trenčíne, kde aktuálne prepája svoju prácu s tradičnou čínskou medicínou.

ZLATÍ PARTNERI 2024

PREMIUM PARTNERI 2024

MEDIÁLNY PARTNER 2024

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.