Výkonný výbor ADHS

Výkonný výbor ADHS

Obrancov mieru 331/41,
P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika.

IČO: 36122190
DIČ: 2021478316
Bankové spojenie: SLSP Topoľčany
Iban : SK7509000000000041714376

Anna Sloviaková dipl.d.h.

Prezident ADHS

Na stomatologickej ambulancií pracuje od roku 1995. Vyššie odborné štúdium ukončila v roku 2005, ako diplomovaná dentálna hygienička. Má dlhoročné skúsenosti v odbore dentálna hygiena. Prednáša na odborných konferenciách – zameraných na prevenciu v stomatológii, ktoré od roku 2010 aj aktívne organizuje.

Autorka projektu ADHS – Generácia bez kazu.

Katarína Žiaková dipl.d.h.

Viceprezident

Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 1996, v roku 2005 vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná dentálna hygienička. V stomatologickej ambulancii pracovala od roku 2003. Práca vo výbore ADHS od roku 2020. Je autorom a spoluautorom viacerých článkov. Je člen SPS / spoločnosť preventívnej stomatológie ČR/ , inštruktor ITOP SK.

Dikáczová Martina dipl.d.h.

Tajomník

V roku 1990 vyštudovala strednú zdravotnícku školu, vyššie odborné vzdelanie ako diplomovaná dentálna hygienička ukončila v roku 2009. V stomatologickej ambulancii pracuje od roku 1999. Má dlhoročné skúsenosti v odbore dentálna hygiena, ktoré sú prínosom vo výbore ADHS od roku 2010 ako člen výboru a od roku 2015 ako tajomník. Je autorom a spoluautorom viacerých článkov.

Bc. Martina Školnová dipl.d.h.

Člen výboru

V roku 1992 vyštudovala strednú zdravotnícku školu, vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná dentálna hygienička ukončila v roku 2009. V roku 2021 ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia Bc. Od roku 2004 pracuje v stomatologickej ambulancii. Práca vo výbore ADHS od roku 2021. Je autorom a spoluautorom viacerých článkov.

Lenka Mirdalová dipl.d.h.

Pokladník

Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 1994. Od roku 1995 pracovala v zubnej ambulancii. V roku 2005 ukončila vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná dentálna hygienička. Od roku 2014 pracuje v ambulancii dentálnej hygieny. Od roku 2021 bola členom kontrolnej komisie ADHS.

Zlatí partneri

Premium partneri​

Mediálny partneri

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.