On April 6, 2022, education and instruction took place in Prievidza under the leadership of Bc. M. Školnová dipl.d.h. within the first module of the ADHS project titled You will be a mother, can you protect your baby?

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.