Členské príspevky
Členský príspevok

Členský príspevok do ADHS je 25 eur  (pri úhrade do 28.2. v príslušnom kalendárnom roku)

Pri úhrade po tomto termíne je členský príspevok 33 eur.
Príspevok člena ADHS na materskej dovolenke je 12,50 eur.

Všetky členské príspevky je možné platiť iba bankovým prevodom, platba v hotovosti napríklad na sneme ADHS nebude možná.

V prípade, ak potrebujete doklad o zaplatení členského, stačí doklad z internet bankingu. Ak je potrebná faktúra kontaktujte pokladnik@adhs.sk

Bankové spojenie

SLSP Topoľčany
Č. ú.: 0041714376/0900 (Prosím neplaťte poštovou poukážkou)
IBAN:  SK75 0900 0000 0000 4171 4376
Variabilný Symbol: 2022
Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno, priezvisko a kraj!

V prípade čerpania materskej dovolenky prosíme o zaslanie čestného prehlásenia o začiatku a ukončení materskej dovolenky pre zníženie členského príspevku. V prípade nástupu do dôchodku ,prosíme zaslanie dátumu nástupu do dôchodku.