Členské príspevky
Členský príspevok pre rok 2018

Členský príspevok do ADHS je 25 eur  (pri úhrade do 28.2. v príslušnom kalendárnom roku) Pri úhrade po tomto termíne je členský príspevok 33 eur.
Príspevok člena ADHS na materskej dovolenke je 12,50 eur. Všetky členské príspevky je možné platiť iba bankovým prevodom, platba v hotovosti napríklad na sneme ADHS nebude možná. V prípade, ak potrebujete doklad o zaplatení členského, stačí doklad z internet bankingu.

Bankové spojenie

SLSP Topoľčany
Č.ú.: 0041714376/0900 (Prosím neplaťte poštovou pukážkou.)
IBAN:  SK75 0900 0000 0000 4171 4376
Variabilný Symbol: číslo čl. preukazu / ***viď poznámka
Do správy pre prijímateľa uveďte kraj!
Do poznámky Vaše celé meno

***Pokiaľ neviete číslo Vášho preukazu, netrápte sa, dôležité info pre nás je Vaše celé meno a kraj 🙂

V prípade čerpania materskej dovolenky prosíme o zaslanie kópie tehotenskej knížky, alebo kópie kartičky poistenca dieťaťa.