Školy dentálnej hygieny

Školy dentálnej hygieny

Školy dentálnej hygieny

Asociácia dentálnych hygieničiek na Slovensku spolupracuje s Európskou federáciou dentálnych hygienikov a Svetovou federáciou dentálnych hygienikov. Ako aktívny člen plní úlohy vyplývajúce z členstva v týchto profesionálnych organizáciách.

Asociácia dentálnych hygieničiek na Slovensku v spolupráci s Hoge School INHOLLAND v Amsterdame pomohla založiť bakalársky študijný program v študijnom odbore dentálna hygiena. V súčasnosti prehlbuje spoluprácu s Hoge School v Utrechte a inými ďaľšími inštitúciami. Aktívne spolupracuje s Holandskom, Švajčiarskom, Českou republikou, Rakúskom, Nemeckom, Španielskom a Talianskom v rámci zvyšovania kvality poskytovanej dentálno-hygienickej starostlivosti. (Vestník ministerstva zdravotníctva SR, ročník 54)

Výučba dentálnej hygieny na Slovensku začala v roku 1992 vo Zvolene a Trnave na strednej zdravotníckej škole za pomoci Slovenskej komory zubných lekárov.

V roku 1993 sa začala výučba v Bratislave a Prešove ako nadstavbové vyššie odborné štúdium. Dĺžka štúdia bola 4 semestre. Absoloventi dentálnej hygieny majú oprávnenie používať označenie dipl. d.h.

V roku 2004 bolo na Prešovskej univerzite – fakulte zdravotníctva zriadené 3 ročné bakalárske štúdium dentálnej hygieny. Absoloventi majú oprávnenie používať označenie Bc.

Od roku 2020 začalo štúdium na SZU v Bratislave v odbore dentálna hygiena. Absolventi majú právo používať označenie Bc.

Forma nadstavbového štúdia dentálnej hygieny na podnet ministerstva školstva končí a tento školský rok 2011/12 končia výučbu posledné dipl. d.h. v Bratislave a vo Zvolene.

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.