Školy dentálnej hygieny

Školy dentálnej hygieny

ŠKOLY DENTÁLNEJ HYGIENY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ADHS) spolupracuje s Európskou federáciou dentálnych hygienikov (EFDH) a Svetovou federáciou dentálnych hygienikov (IFDH). Ako aktívny člen plní úlohy vyplývajúce z členstva v týchto profesionálnych organizáciách.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike v spolupráci s Hoge School INHOLLAND v Amsterdame pomohla založiť bakalársky študijný program v študijnom odbore dentálna hygiena. V súčasnosti prehlbuje spoluprácu s Hoge School v Utrechte a inými ďaľšími inštitúciami. Aktívne spolupracuje s Holandskom, Švajčiarskom, Českou republikou, Rakúskom, Nemeckom, Španielskom a Talianskom v rámci zvyšovania kvality poskytovanej dentálno-hygienickej starostlivosti. (Vestník ministerstva zdravotníctva SR, ročník 54)

Výučba dentálnej hygieny v Slovenskej republike začala v roku 1992 vo Zvolene a Trnave na strednej zdravotníckej škole za pomoci Slovenskej komory zubných lekárov. 

V roku 1993 sa začala výučba v Bratislave a v Prešove ako NADSTAVBOVÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM. Dĺžka štúdia bola 4 semestre. Absolventi tohto vyššieho odborného štúdia majú oprávnenie používať označenie dipl. d.h. Táto forma nadstavbového štúdia dentálnej hygieny skončila v školskom roku 2011/2012 na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V roku 2004 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov otvorila odbor DENTÁLNA HYGIENA. Absolventi po úspešnej štátnej skúške majú právo používať titul Bc.

V roku 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave taktiež otvorila odbor DENTÁLNA HYGIENA. Absolventi po úspešnej štátnej skúške majú právo používať titul Bc. 

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov umožňuje štúdium dentálnej hygieny v dennej a externej forme štúdia.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií umožňuje štúdium dentálnej hygieny v externej forme štúdia.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.