Uverejnené v médiach

Uverejnené v médiách
eNews magazín september 2023

IFDH vydalo ďalšie číslo online magazínu Septembrové eNews. Na linku nižšie si môžete pozrieť príspevok o výročnej konferencii DDH 23 v Bešeňovej.

Vo februári organizovala ADHS konferenciu Dni dentálnej hygieny 2023, počas ktorej ADHS oslávila 30. výročie svojho vzniku. Konferencie sa zúčastnila aj jedna zo zakladateľov ADHS Marta Križanová – hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre dentálnu hygienu a prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ADHS zastrešuje- Iveta Šluchová. Táto konferencia bola pre účastníkov výnimočná aj tým, že v rámci otvorenia konferencie odzneli príhovory štyroch výnimočných dám, prezidentiek dentálnych hygieničiek, prezidentky ADHS Anny Sloviakovej, prezidentky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Ivety Šluchovej, prezidentky IFDH Wandy Fedora (online) a prezidentky EDHF Gitany Rederian (online).
ADHS v TA3

Dňa 11.8.2023 sa ADHS v zastúpení prezidentky A. Sloviakovej dipl.d.h. zúčastnila on line diskusnej relácie v televízii TA3 s názvom – Pozrime sa na to

April 2023 e News: Programs, Events & more
IFDH eNews december 2022

Medzinárodný časopis IFDH pravidelne informuje o dianí v jednotlivých štátov v oblasti dentálnej hygieny.

Klik tu :

https://www.ifdh.org/enews/ifdh-enews-december-2022.html

Stomateam 4/2022
Autor článku : M. Dikaczová dipl.d.h. / tajomník ADHS/ v spolupráci s výkonným výborom ADHS
eNews októbrové vydanie 2022

V pravidelných intervaloch svetová organizácia IFDH vydáva časopis eNews, kde informuje o dianí v odbore dentálna hygiena v jednotlivých krajinách. Slovensko uverejňuje najnovšie informácie.

Na fotografii autor projektu prezidentka ADHS A. Sloviaková dipl.d.h. Projekt bol medzinárodne ocenený 1. a 3. miestom, srdečne autorke ADHS gratuluje. Projekt povýšil pohľad na prevenciu, vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu všetkých vekových kategóriách, zviditeľňuje profesiu dentálnej hygieny, zlepšuje medziodborovú spoluprácu a spoluprácu s partnermi ADHS.

Link na eNews :

https://www.ifdh.org/newsletter/ifdh-enews-october-2022.html

Stomateam 3/2022
Projekt ADHS bol ocenený ako 3. najlepší projekt v súťaži projektov IFDH sdfsdfsdf

Projekt ADHS – Generácia bez kazu / autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl.d.h. / 1.modul – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko? / kde projektovú šablónu vypracoval člen výboru ADHS Bc. Martina Školnová dipl.d.h./, ktorého realizácia prebieha bol ocenený ako 3. najlepší projekt v súťaži projektov IFDH v kategórii Social Responsibility Empowering Women. Bližšie informácie o aktivitách ADHS aj projekte v časopise eNews – jún 2022. dsfdsfsdfsd

IFDH – svetová federácia dentálnych hygieničiek

IFDH vydala septembrové číslo eNews, kde uverejňuje aktuálne informácie z diania dentálnej hygieny v členských štátoch, najnovšie odborné informácie, výsledky rôznych štúdií ako aj kalendár konferencií a kongresov z členských štátov.

IFDH eNews uverejňuje v rôznych jazykoch, aj v slovenčine. V septembrovom čísle eNews je uverejnená krátka správa o činnosti dentálnych hygieničiek 8 členských krajín (napr. Kanada, Izrael, Island, Holandsko, USA….)
S radosťou Vás chceme informovať, že medzi uverejnenými príspevkami je aj príspevok zo SLOVENSKA.

V kalendári akcií sú uevedené aj naše DDH 2021 v Bešeňovej.

http://www.ifdh.org/newsletter/ifdh-enews-sept-2021.html

Ústa jsou vstupní branou k našemu zdraví, říká prezidentka ADHS.

Hostem Dental Radia StomaTeam byla Anna Sloviakova, dipl.d.h., prezidentka Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ADHS). Povídali jsme si o pozici dentálních hygienistek ve stomatologickém týmu na Slovensku, jak se postupně více prosazují a také o unikátním projektu Generácia bez kazu zaměřeném na systematické řešení prevence.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.