DNI DENTÁLNEJ HYGIENY

DNI DENTÁLNEJ HYGIENY 2024


Dni dentálnej hygieny 2024 sa budú sa konať v termíne: 24. – 26. 05. 2024 v Bešeňovej.

Na webovej stránke www.adhs.sk máte v sekcii pre členov informácie k zabezpečeniu ubytovania a samozrejme nechýba ani PROMOKÓD (zľavový kód).

PREDNÁŠAJÚCI 2024

Bc. Janka REKŠÁKOVÁ - dentálna hygienička

🇸🇰PARODONTOLÓGIA a čo všetko dokáže dentálna hygienička.

Názov prednášky: DentalBAC a DentalGEN, alebo PARODONTOLÓGIA a jej mikrobiálne a genetické testy.

Prednášajúca👩🏼‍⚕️: Bc. Janka REKŠÁKOVÁ

Mám rada poľovníctvo, nemčinu, parodontálne vačky, kyrety, mikrobiálne a genetické testy. Dentálnu hygienu som úspešne ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove. Špecializujem sa na parodontologických pacientov, ktorých liečim spolu s MUDr. Zdenka Franeková.

🇬🇧PERIODONTOLOGY and How a dental hygienist can help a patient.

Title of the Lecture: DentalBAC and DentalGEN, or Periodontology and its microbial and genetics tests.

Lecturer 👩🏼‍⚕️: Bc. Janka REKŠÁKOVÁ

My hobby is hunting. I also love german language, periodontal pockets, curretes, microbial and genetic tests. I successfully completed a diploma in dental hygiene at the University of Prešov. I specialize in periodontal patients, whom I treat together with MUDr. Zdenka Franeková.

MDDr. Michal AUGUSTÍN - zubný lekár

🇸🇰 Manažment vstupnej prehliadky od A po Z. Spolupráca zubného lekára, dentálnej hygieničky a parodontológa.

Prednášajúci: MDDr. Michal AUGUSTÍN.

Ak by som nebol zubný lekár, bol by som zubným lekárom 🙂 a čo to znamená? Moja práca ma baví, a baví ma vďaka tímu, ktorý mám okolo seba.

Doktor Michal ukončil svoje štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Už počas štúdia sa venoval inštruktážam a prednáškam osvetových programov Dental Alarm a Brusher. Študentské lavice nechcel opustiť a preto sa od septembra 2022 venuje budúcim zubným lekárom na jeho alma mater. Je inštruktor pre budúcich zubných lekárov, ktorých pripravuje a skúša pre osvetový program Dental Alarm. Je členom rady študijného programu zubného lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Študuje PhD., štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

🇬🇧 Management of the entrance examination from A to Z. The cooperation of a dentist, dental hygienist and periodontologist.

Lecturer: MDDr. Michal AUGUSTÍN.

If I weren’t a dentist, I would still be a dentist! 🙂 What does it mean to me? I enjoy my work, and the reason why is the team I have around me.

Doctor Michal graduated from the Jessenius Faculty of Medicine in Martin. During his studies, he participated in dental instructions and lectures on the Dental Alarm and Brusher educational programs. He didn’t want to leave school desks and therefore, since September 2022 he has dedicated his time to future dentists at his alma mater. Dr. Michal is a lecturer for future dentists who are being prepared and tested for the worldwide Dental Alarm programs under his supervision. He is a member of the Board of the Dental Medicine Study Program at the Jessenius Faculty of Medicine in Martin where he is also completing his PhD.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.