Projekt ADHS: Generácia bez kazu

GENERÁCIA BEZ KAZU

Svetové ocenenie projektu ADHS ,,Generácia bez kazu"

 1. miesto pre projekt ADHS „ Generácia bez kazu“, ktorého autorom je bývala prezidentka ADHS Anna Sloviaková dipl. d. h. – v programe Impact Award IFDH 2022

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike bola úspešná aj v ďalšom programe IFDH – Every child has to toothbrush. Napriek tomu, že mnoho projektov v tejto kategórii neprešlo komisionálnym výberom. Modul II. a III. Projektu „Generácia bez kazu“ prešiel výberom.

1. MODUL

BUDEŠ MAMIČKOU - vieš chrániť svoje dieťatko?

 

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

Svetový deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 20. marec, bol vyhlásený Svetovou organizáciou zubných lekárov (FDI). V tento deň sa zintenzívňujú aktivity odborníkov, zamerané na oboznámenie  laickej verejnosti o dôležitosti starostlivosti o zuby a  okolité tkanivá a  súvislosti s celkovým zdravým človeka.

Práve v tento deň Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike symbolicky odštartuje 1.modul projektu „GENERÁCIA BEZ KAZU“ s názvom „Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?“

Úlohou každej zainteresovanej dentálnej hygieničky bude prezentovať tento projekt formou prednášky, kde by sa mamičky mohli dozvedieť základné informácie, a to:

 • zuby a ich funkcia (žuvanie, súčasť procesu trávenia, artikulácia, rozprávanie, estetika, celkový vzhľad tváre),
 • anatómia zubov a zdravého parodontu (prispôsobené laickej verejnosti),
 • príčina a mechanizmus vzniku zubného kameňa a zápalu ďasien a tkanív v okolí zubov,
 • vplyv hladiny hormónov počas tehotenstva na vznik zápalov parodontu, 
 • mechanizmus vzniku zubného kazu,
 • zmeny na zubnej sklovine počas tehotenstva a ich príčiny (nevoľnosti, časté zvracanie, meniace sa chute – sladké, slané, kyslé a pod.), 
 • správny výber pomôcok a technika a spôsob čistenia a starostlivosti o zuby a ústnu dutinu, 
 • vplyv bakteriálneho zloženia a mikroflóry v ústach budúcich rodičov na vývoj plodu a neskôr na celkové zdravie dieťaťa,
 • apelovať na budúce mamičky a dôsledne im vysvetliť dôležitosť a neodkladnosť preventívnych prehliadok u zubného lekára, na ktoré majú nárok počas tehotenstva 2x ročne, a to v 12. týždni tehotenstva a v 28. týždni tehotenstva.

Všetky tieto body sú spracované v krátkej prezentácií. 

Keďže ide o budúce mamičky, tak jednou z možností je osloviť na spoluprácu gynekológov a zorganizovať si malú skupinu mamičiek. Prednáška sa môže konať po dohode v ich ambulancii, prípadne na vašom pracovisku.

Ďalšou možnosťou je gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v nemocnici, kde by sa užitočným spôsobom mohol vyplniť čas hospitalizovaným mamičkám, prípadne nové, zmodernizované oddelenia zvyknú konať pre potenciálne budúce rodičky tzv. „deň otvorených dverí“ a touto prednáškou by sme im ho mohli pomôcť  ozvláštniť.

 

Do úvahy pripadajú aj materské centrá, kde sa stretáva komunita mladých mamičiek a zvyknú sa tam organizovať rôzne zamerané akcie.

 

V dnešnej dobe sa dostali do povedomia aj duly, ktoré pripravujú budúce mamičky na pôrod. Sprevádzajú ich už obdobím pred pôrodom, budujú si určitý vzťah a dôveru, predávajú im množstvo informácií, ktoré sú pre budúcu mamičku veľmi dôležité.

 

A po pôrode sú k dispozícii laktačné poradkyne, ktoré sú ďalšou osobitnou komunitou, s ktorou by sa dalo  pri rozbiehaní tohto modulu spolupracovať.

2. MODUL

MAMA, OTEC POĎTE SO MNOU!

 

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3. MODUL

STRÁŽIME ŠESTKU

 

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície (12. roka života). Poukazujeme na retenciu povlaku.

4. MODUL

VEĎ A CHRÁŇ!

 • zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacientka, 
 • začneme – zdravotnými školami, aby sme podchytili budúcich zdravontíkov a tak zlepšili informovanosť ča sa dentálnej hygieny týka, 
 • postupne plánujeme motivovať – sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, 
 • SKSaPA, 
 • SKMTP, 
 • SKZL, 
 • ADHS týmto projektom chce hlavne zlepšiť informovanosť čo sa dentálnej hygieny týka, poukázať na dôležitosť prevencie a zdôrazniť vplyv orálneho zdravia na celkové zdraive organizmu. 

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU - GENERÁCIA BEZ KAZU

Milé kolegyne a kolegovia 🧚🏻

ďakujeme za Váš záujem zapojiť sa do projektu GENERÁCIA BEZ KAZU.

Projekt Generácia bez kazu získal nasledujúce ocenenia: 

 • v celosvetovej súťaži 1️⃣. miesto v programe Impact Award IFDH 2022,
 • v svetovej súťaži projektov IFDH 3️⃣. najlepší projekt v kategórii Social Responsibility Empowering Women.

Ako sa zapojiť? 

 1. Byť členkou/členom Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike.
 2. Mať zaplatené ročné členské.
 3. Stiahnuť GBZ-dotazník, vypísať a pridať ako prílohu do e-mailu, v ktorom je potrebné kontaktovať autorku a koordinátorku projektu, ktorou je Anna Sloviaková, dipl.d.h.: anna.sloviakova@gmail.com

DOTAZNÍK

GBZ-dotaznik-1WORD DOKUMENT

GBZ-dotaznik-1PDF DOKUMENT.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.