Projekt ADHS: Generácia bez kazu

Preventívne programy

Projekt ADHS – Generácia bez kazu / autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl.d.h. / modul – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko? ktorého realizácia prebieha bol ocenený ako 3. najlepší projekt v svetovej súťaži projektov IFDH v kategórii Social Responsibility Empowering Women. 

Pre zdravé najprv mliečne, neskôr trvalé zúbky.

Dňa 27.1.2023 sa konalo osobné stretnutie s dentálnou hygieničkou I. Smatanovou dipl.d.h v rámci projektu ADHS v materskej škole D. Krmana v Prievidzi . Bolo edukovaných a inštruovaných približne 90 detí. Ďakujeme firme Curaprox a Dr. Theiss za materiálnu podporu pre šírenie prevencie.

Edukácia v materskej škole

V rámci projektu ADHS sa dňa 18.11.2022 konala edukácia a inštruktáž detí materskej školy v Zemianskych Kostoľanoch v rámci hry a praktickej výučby mali deti vo veku 2-4 rokov možnosť sa zoznámiť pomocou BC. M. Školnovej dipl.d.h so svojimi zúbkami. Koľko ich ale máme? Ako sa o ne starať? Čo je a čo nie je pre zúbky potrebné? Deti našli odpovede na svoje otázky a už v mladom veku mali možnosť stretnúť odborníka, ktorý sa okrem zubného lekára o ich zúbky zaujíma.

Prvý krôčik pre zdravé detské zúbky, informácie pre rodičov, aby spolu s deťmi bojovali o zdravie zúbkov mliečnych aj budúcich trvalých. Projekt ADHS nie je o teórii, ale hlavne o praktickej výučbe, ktorá je budúcnosťou k ústnemu zdraviu našej generácie. Veľká vďaka patrí firmám , ktoré zabezpečili materiálnu podporu.

Svetové ocenenie projektu ADHS ,, Generácia bez kazu "

 1. miesto pre projekt ADHS „ Generácia bez kazu“, ktorého autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl. d. h. v programe Impact Award IFDH 2022

ADHS bola úspešná aj v ďalšom programe IFDH Every child has to toothbrush. Napriek tomu, že mnoho projektov v tejto kategórii neprešlo komisionálnym výberom. Modul II. a III. Projektu „Generácia bez kazu“ prešiel výberom .

Projekt ADHS trochu inak

Dňa 4.6.2022 sa pri príležitosti MDD vo Veľkých Uherciach vytvoril edukačný stánok v rámci projektu ADHS ako súčasť cesty rozprávkovým lesom. Edukáciu ako zúbková víla realizovala viceprezidentka ADHS Katarína Žiaková dipl.d.h. Zúčastnilo sa približne 300 detí v doprovode  rodinných príslušníkov, ale aj budúce matky. Týmto spôsobom sa realizovali tri moduly projektu ADHS – Generácia bez kazu.

  • Modul 1. Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko.
  • Modul 2. Mama, otec poďte so mnou!
  • Modul 3. Strážime šestku.

Aj touto cestou ďakujeme firmám za ich materiálnu podporu, ktorá umožnila nie len ústnu edukáciu, ale aj individuálny nácvik správnej starostlivosti o dutinu ústnu.

Aj keď netradičným, ale veľmi účinným spôsobom je možná realizácia projektu ADHS.

Realizácia prvého modulu projektu ADHS v Topoľčanoch

Dňa 27.5.2022  sa konalo stretnutie budúcich matiek s dentálnou hygieničkou v rámci projektu ADHS. Edukácii sa venovala prezidentka ADHS Anna Sloviaková dipl.d.h. v nemocnici Svet zdravia v Topoľčanoch. Prvý modul s názvom – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko sa stretol s pozitívnym ohlasom nie len  vedenia nemocnice, ale aj mediálnym záujmom miestneho rádia. Vedenie nemocnice prejavilo záujem o ďalšiu spoluprácu .

Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi

Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi pod vedením Bc. M. Školnovej dipl.d.h v rámci prvého modulu projektu ADHS s názvom Budeš mamičkou, vieš chrániť svoje dieťatko?

1. Modul

Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

Svetový deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 20.marec, bol vyhlásený Svetovou organizáciou zubných lekárov (FDI). V tento deň sa zintenzívňujú aktivity odborníkov, zamerané na oboznámenie  laickej verejnosti o dôležitosti starostlivosti o zuby a  okolité tkanivá a  súvislosti s celkovým zdravým človeka.

Práve v tento deň Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike symbolicky odštartuje 1.modul projektu „GENERÁCIA BEZ KAZU“ s názvom „Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?“

Úlohou každej zainteresovanej dentálnej hygieničky bude prezentovať tento projekt formou prednášky, kde by sa mamičky mohli dozvedieť základné informácie, a to:

Všetky tieto body sú spracované v krátkej prezentácii.

Nakoniec zostáva otázka „Kde realizovať tieto prednášky?“

2. Modul

Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3. Modul

Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu povlaku.

4. Modul

Veď a chráň!