Projekt ADHS: Generácia bez kazu

Preventívne programy

Svetové ocenenie projektu ADHS ,, Generácia bez kazu "

 1. miesto pre projekt ADHS „ Generácia bez kazu“, ktorého autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl. d. h. v programe Impact Award IFDH 2022

ADHS bola úspešná aj v ďalšom programe IFDH Every child has to toothbrush. Napriek tomu, že mnoho projektov v tejto kategórii neprešlo komisionálnym výberom. Modul II. a III. Projektu „Generácia bez kazu“ prešiel výberom.

Projekt ADHS získal v celosvetovej súťaži 1. miesto, ktorého autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl. d. h. v programe Impact Award IFDH 2022 a 3. najlepší projekt v svetovej súťaži projektov IFDH v kategórii Social Responsibility Empowering Women. 

1. Modul

Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

Svetový deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 20.marec, bol vyhlásený Svetovou organizáciou zubných lekárov (FDI). V tento deň sa zintenzívňujú aktivity odborníkov, zamerané na oboznámenie  laickej verejnosti o dôležitosti starostlivosti o zuby a  okolité tkanivá a  súvislosti s celkovým zdravým človeka.

Práve v tento deň Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike symbolicky odštartuje 1.modul projektu „GENERÁCIA BEZ KAZU“ s názvom „Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?“

Úlohou každej zainteresovanej dentálnej hygieničky bude prezentovať tento projekt formou prednášky, kde by sa mamičky mohli dozvedieť základné informácie, a to:

Všetky tieto body sú spracované v krátkej prezentácii.

Nakoniec zostáva otázka „Kde realizovať tieto prednášky?“

Čítať viac

2. Modul

Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3. Modul

Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu povlaku.

4. Modul

Veď a chráň!

Projekt ADHS v obci Veličná.

Dňa 22.7.2023 sa konalo krásne stretnutie všetkých generácii s dentálnymi hygieničkami v obci Veličná. Ľudom sa venovala Mgr. J. Ľahká dipl.d.h. a Mgr. Ľ. Prílepková dipl.d.h. V krásnom do detailov pripravenom stánku sa zúčastnilo edukácie veľké množstvo ľudí rôznych vekových kategórii. Akcia zažila veľký záujem a dentálne hygieničky do poslednej chvíle mali množstvo práce. Nápad a odhodlanie odborníkov vie vykonávať prevenciu a osloviť veľké množstvo ľudí aj mimo ambulancii.

Prevencia rečou rozprávkových bytostí. Projekt ADHS.

Realizácie akcii s názvom – Cesta rozprávkovým lesom sa tradične organizujú ku dňu detí. Aj
v rozprávkových stanoch vieme realizovať edukáciu k ústnemu zdraviu, tým aj k zdraviu celkovému.
Generačne oslovíme od tehotnej matky cez dieťa až po prarodiča. V obci Klíž v mesiaci jún 2023 sa konal projekt ADHS, kde sa deťom, rodičom, priateľom, súrodencom, starým rodičom v rozprávkovom stane ako zúbkové víly venovali Katarína Žiaková a Anna Sloviaková dipl.d.h s pomocou už aj mladej generácie zúbkovej víly V. Žiakovej. Táto forma prístupu k prevencii sa už opakovane stretla s veľkým záujmom.

ADHS projekt v školskej družine

Venovať sa skupinovo, ale s individuálnym prístupom je cieľ projektu ADHS. Obsiahnuť všetky vekové kategórie, motivovať našu budúcu populáciu vyžaduje hľadať miesta aj mimo školu. V máji 2023 sa konala besiedka v školskej družine v Partizánskom na základnej škole II. Do edukácie a individuálnej inštruktáže bola pod vedením edukujúcej Kataríny Žiakovej dipl.d.h. zapojená aj študentka II. ročníka dentálnej hygieny SZU Bratislava. Je dôležité zoznámiť aj budúcich kolegov s praxou ako vykonávať prevenciu aj mimo ambulancie.

Projekt ADHS v materskej škole Vinohrady nad Váhom

Začínajúce jarné obdobie využila dentálna hygienička T. Javorová dipl.d.h. pre edukáciu detí vo viacerých materských školách. Deti sa jej návšteve tešili a odniesli si hodnotné poznatky pre zdravie svojich zúbkov. Šírenie prevencie je možné rôznymi spôsobmi, je len na nás odborníkoch akú cestu si zvolíme.

Za materiálnu podporu akcie a aj takouto cestou za šírenie prevencie veľké ďakujeme patrí firmám Curaprox a Profimed .

Materská škola Bardejov

Dňa 28.2.2023 sa konala, edukácia detí v materskej škole v Bardejove. Formou hry podala informácie dentálna hygienička Katarína Dančišinová. Pre ochorenia sa veľa detí nemohlo edukácie zúčastniť, čo im bolo veľmi ľúto. Zúčastnené deti boli individuálne vedené k správnej starostlivosti svojich zubov. Ďakujeme firmám za materiálnu podporu. / Herbadent/.

Pre zdravé najprv mliečne, neskôr trvalé zúbky.

Dňa 27.1.2023 sa konalo osobné stretnutie s dentálnou hygieničkou I. Smatanovou dipl.d.h v rámci projektu ADHS v materskej škole D. Krmana v Prievidzi . Bolo edukovaných a inštruovaných približne 90 detí. Ďakujeme firme Curaprox a Dr. Theiss za materiálnu podporu pre šírenie prevencie.

Edukácia v materskej škole

V rámci projektu ADHS sa dňa 18.11.2022 konala edukácia a inštruktáž detí materskej školy v Zemianskych Kostoľanoch v rámci hry a praktickej výučby mali deti vo veku 2-4 rokov možnosť sa zoznámiť pomocou BC. M. Školnovej dipl.d.h so svojimi zúbkami. Koľko ich ale máme? Ako sa o ne starať? Čo je a čo nie je pre zúbky potrebné? Deti našli odpovede na svoje otázky a už v mladom veku mali možnosť stretnúť odborníka, ktorý sa okrem zubného lekára o ich zúbky zaujíma.

Prvý krôčik pre zdravé detské zúbky, informácie pre rodičov, aby spolu s deťmi bojovali o zdravie zúbkov mliečnych aj budúcich trvalých. Projekt ADHS nie je o teórii, ale hlavne o praktickej výučbe, ktorá je budúcnosťou k ústnemu zdraviu našej generácie. Veľká vďaka patrí firmám , ktoré zabezpečili materiálnu podporu.

Projekt ADHS trochu inak

Dňa 4.6.2022 sa pri príležitosti MDD vo Veľkých Uherciach vytvoril edukačný stánok v rámci projektu ADHS ako súčasť cesty rozprávkovým lesom. Edukáciu ako zúbková víla realizovala viceprezidentka ADHS Katarína Žiaková dipl.d.h. Zúčastnilo sa približne 300 detí v doprovode  rodinných príslušníkov, ale aj budúce matky. Týmto spôsobom sa realizovali tri moduly projektu ADHS – Generácia bez kazu.

  • Modul 1. Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko.
  • Modul 2. Mama, otec poďte so mnou!
  • Modul 3. Strážime šestku.

Aj touto cestou ďakujeme firmám za ich materiálnu podporu, ktorá umožnila nie len ústnu edukáciu, ale aj individuálny nácvik správnej starostlivosti o dutinu ústnu.

Aj keď netradičným, ale veľmi účinným spôsobom je možná realizácia projektu ADHS.

Realizácia prvého modulu projektu ADHS v Topoľčanoch

Dňa 27.5.2022  sa konalo stretnutie budúcich matiek s dentálnou hygieničkou v rámci projektu ADHS. Edukácii sa venovala prezidentka ADHS Anna Sloviaková dipl.d.h. v nemocnici Svet zdravia v Topoľčanoch. Prvý modul s názvom – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko sa stretol s pozitívnym ohlasom nie len  vedenia nemocnice, ale aj mediálnym záujmom miestneho rádia. Vedenie nemocnice prejavilo záujem o ďalšiu spoluprácu .

Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi

Dňa 6.4.2022 sa konala edukácia a inštruktáž v Prievidzi pod vedením Bc. M. Školnovej dipl.d.h v rámci prvého modulu projektu ADHS s názvom Budeš mamičkou, vieš chrániť svoje dieťatko?

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.